Автори / източници
Емил Лозев, доц. д-р

Намерени 50 документа
подредени по дата на публикуване

Колизията „авторски - сродни права“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Свобода на информация и свободно използване на авторски произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Човекът като „ произведение“ по смисъла на авторското право. Художествени, социални и авторскоправни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Свобода на авторското творчество - Практика на Европейския съд по правата на човека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Право върху собствено изображение - Гражданскоправни и авторскоправни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

Преводът като обект на авторско право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Съавторски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Устните произведения в авторското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Публичността в авторското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Авторскоправна закрила на произведенията на науката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Договори за създаване на произведения на кавалетната живопис и монументалната скулптура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Създаване и използване на произведения на изобразителното изкуство в театъра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Произведения на изобразителното изкуство, създадени по трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Писмата като обект на авторски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Свободно използване на произведения и преработка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Съавторството като творческа дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Преработката като обект на авторско право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Графично оформление на печатно издание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

Имуществени права на изпълнителите върху записани изпълнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Портретите и малките произведения като обекти на авторски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Някои неимуществени права на изпълнителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Изпълнения, реализирани по трудово правоотношение и по поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Авторски и вещни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Аналогии между изпълнителски и авторски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Колизия между авторски и сродни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Особени режими на авторските права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Пародиите, карикатурите и имитациите като обекти на авторски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Правото на спиране на използване на произведението
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Правото на автора на достъп до произведението му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2001-12-01

Право на авторско име
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Право на авторство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Авторски права върху забранени от закона произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Правен режим на “необекти” на авторското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Авторска защита на части от произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Едно ново право - възнаграждение при възпроизвеждане по репрографски начин за лично ползване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Обезпечителните мерки по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Измененията и допълненията на ЗАПСП и правото на наем, правото на заем и някои сродни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Изменения и допълнения на ЗАПСП относно компютърните програми и базите данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Закрила на фолклора чрез ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Договор на Световната организация за интелектуална собственост относно изпълненията и звукозаписите (ДИЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Договор на Световната организация за интелектуална собственост относно изпълненията и звукозаписите (ДИЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Произведения, създадени със и от компютър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Някои особени обекти на авторско право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Право на възпроизвеждане в дигитална среда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Правото на предаване чрез спътник и чрез кабел по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Права на излъчващите организации по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Закрила на продуцентите на звукозаписи по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Авторскоправни аспекти на контрола върху използването на звукозаписи, видеозаписи и компакдискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Субекти и обекти на изпълнителски права по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Произведенията на архитектурата и закрилата им по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01