Автори / източници
Валя Кръстева

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии, характеристика и правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Отпускане и изплащане на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Отпускане и изплащане на пенсиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - Видове пенсии, характеристика и правна уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-28

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - видове пенсии, характеристика, правна уредба - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - отпускане и изплащане на пенсиите - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - общи положения - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - осигурителен стаж - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - общи положения - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - осигурителен стаж - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - видове пенсии, характеристика, правна уредба - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

Коментар по задължителното пенсионно осигуряване - отпускане и изплащане на пенсиите - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валя Кръстева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16