Автори / източници
Иван Мангачев, д-р

Намерени 15 документа
подредени по дата на публикуване

За неизпълнението и неточното изпълнение на платежни операции от доставчика на платеца при използването на кореспондентска банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

Владение и контрол при финансовите обезпечения. Законодателства и съдебна практика на държави - членки на ЕС.Практически съвети при предоставяне на финансови обезпечения чрез договор за залог
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

За реалното предаване (предоставяне), владението и контрола при договори за залог с предмет res incorporales
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Следва ли да бъдат изпълнявани платежни нареждания, приети за сетълмент от банката преди поставянето й под специален надзор?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Планът за възстановяване на банка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Представлява ли инструментът за временна публична собственост форма на банкова национализация?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

За понятията „владение“ и „контрол“ по чл. 5, ал. 1 ЗДФО и чл. 2 (2) на Директива 2002/47/ЕО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Преглед на съдебната практика по чл. 286, ал. 1 и 3 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Изисквания за компетентност на лицата, предоставящи финансови услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Принудителното отчуждаване и национализацията като форми на одържавяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Възможна трансформация на финансовите обезпечения, извън Закона за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Трансформация на финансовото обезпечение според ЗДФО - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Правна уредба на нетирането в Закона за договорите за финансово обезпечение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Залогът на вземания по ЗЗД и ЗОЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Изменение на ипотеката и вписване на допълнителни обстоятелства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Мангачев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26