Автори / източници
Анета Антонова, доц. д-р

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Актуални промени в Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

Възобновяване на ликвидационното производство на търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Продажба на търговското предприятие на дружество в ликвидация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Нови моменти в правната уредба на назначаване на ликвидатори от Агенцията по вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Новата правна уредба на регистърното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Предпоставки за откриване на производство по несъстоятелност на дружество в ликвидация - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Правото на възнаграждение на търговския представител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Модели на управление на събирателно дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анета Антонова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26