Автори / източници
Весела Джилизова

Намерен 1 документ

Привличането на чуждестранни инвестиции теория и практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Джилизова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26