Автори / източници
Светлана Виденова

Намерен 1 документ

Първо арбитражно производство по чл. 14, ал. 3 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Виденова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26