Автори / източници
Валентина Петрова

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Допустими и недопустими отклонения от одобрен инвестиционен проект
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Нищожно е обременяването на недвижим имот, собственост на непълнолетен, за обезпечаване на чужд дълг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Отмяна на дарението поради недаване на издръжка по чл. 227, б. "в" ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Парцеларните планове по ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии. Анализ и практическо приложение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Колко квадратни метра може да бъде най-малкият поземлен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24