Автори / източници
Райна Стефанова, д.е.с.

Намерени 19 документа
подредени по дата на публикуване

Годишно счетоводно приключване на лечебните заведения - търговски дружества - акценти за 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Отчитане на ваучерите за храна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Отчитане на увеличението на капитала. Преференциално участие на старите акционери в капиталовото увеличение. Разпределяне на дивиденти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Отчитане на инвестиционните имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Въпроси и отговори по Закона за счетоводството - 4/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Счетоводно третиране на дивидентите и тантиемите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Свикване на Общо събрание на ООД. Решения и техните счетоводни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Разпределение на имуществото при несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Задължения при несъстоятелност ­ счетоводни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Маса на несъстоятелността ­ счетоводни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Стойностен праг на същественост на дълготрайните материални активи. Счетоводни и данъчни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Изготвяне на отчет за паричния поток по разликовия метод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Изготвяне на отчет за паричния поток по косвения метод
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Оценяване на приходите, по реда на МСС 18 "Приходи"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Счетоводни и данъчни аспекти на привлечения капитал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Счетоводни и данъчни аспекти на собствения капитал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Определяне на себестойността на готовата продукция по метода технологични процеси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Отписване на ДМА от амортизационния план на дружеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Райна Стефанова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24