Автори / източници
Бистра Вълчанова

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

МТСП се подготвя да управлява средствата по Европейския социален фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Вълчанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

МТСП се подготвя да управлява средствата по Европейския социален фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Вълчанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

МТСП се подготвя да управлява средствата по Европейския социален фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Вълчанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

МТСП се подготвя да управлява средствата по Европейския социален фонд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Вълчанова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28