Автори / източници
Агенция "Митници"

Намерени 112 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Координатна информация за митническите учреждения на територията на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

Координатна информация за митническите учреждения на територията на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-09

Координатна информация за митническите учреждения на територията на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-05

Издаване на разрешения за митнически икономически режим/специфично предназначение
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Издаване на свидетелства за митническа годност
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Издаване на сертификати за одобрен икономически оператор (ОИО)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Издаване на сертификати EUR 1
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Издаване на разрешения за използване на опростени процедури
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Издаване на разрешения за предоставяне на статус на „одобрен износител” по смисъла на правилата за произход към преференциалните договорености с трети страни
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Предоставяне на обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Разглеждане и одобряване на заявления за прилагане на мерки за закрила на права върху интелектуалната собственост
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Извършване на проверки, измервания и товаро–разтоварни дейности по искане на заинтересовани лица
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Разрешение за търговия с тютюневи изделия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Изисквания за безопасност и съответствие на продуктите във връзка с пускането им на пазара на ЕС
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Внос и износ от/за трети страни на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Износ и временен износ за трети страни на културни ценности
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Износ на движими културни ценности
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Кимбърлийски процес за международна търговия с необработени диаманти
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Износ на огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Изделия и технологии с двойна употреба, продукти, свързани с отбраната, санкции
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Трансграничен превоз на отпадъци
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Флуорирани парникови газове
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Вещества, които нарушават озоновия слой
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Опасни химически вещества
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Рибарство и аквакултури
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Живи животни, зародишни продукти и продукти от животински произход
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Тюленови продукти
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Изнасяне на екземпляри от защитени видове по закон за биологичното разнообразие
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

CITES – търговия със защитени видове на дивата фауна и флора
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Забрана за пускането на пазара, вноса в и износа от ЕС на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Храни от неживотински произходи и материали/предмети, предназначени за контакт с храни
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Маркиран дървен опаковъчен материал
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Растения, растителни и други продукти
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Сено, слама и фуражи
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Национални компетентни органи по надзора на пазара
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Как се внася ловно оръжие и муниции за него, предназначени за лична употреба?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Колко дълго автомобил с регистрация извън ЕС може да остане в България?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Гражданин от трета страна със закупена от България стока за лично потребление, напуска границите на ЕС през друга страна членка, например Гърция. На коя граница трябва да представи за заверка от митнически служител документите за възстановяване на ДДС (на
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Как стои въпросът с безмитния внос на лично употребявано имущество когато се отнася до колите на лизинг - например, ако българин се връща след няколко години емигрантство и докара собствената си кола, която е изплащал във времето и е изплатил три месеца п
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Какви са изискванията за износ на движими паметници на културата, които не представляват национално богатство? Какво трябва да знам, когато искам да извърша износ на предмет с културна стойност?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Какви са изискванията за износ на движими паметници на културата, представляващи национално богатство?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Какъв е редът, по който лица могат да притежават наркотични вещества за лечение по време на престой или транзитно преминаване през територията на Р България и в какви количества?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Изисква ли се представяне на специфичен документ при внос на текстилни и стоманени изделия в ЕС от трети страни?
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-05

Координатна информация за митническите учреждения на територията на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

Издаване на разрешения за митнически икономически режим/специфично предназначение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на разрешение за използване на обща гаранция или освобождаване от обезпечение, като облекчена формалност, при поставяне на стоки под режим транзит
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на разрешения за достъп до режим TИР
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на свидетелства за митническа годност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на сертификати за одобрен икономически оператор (ОИО)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на сертификати EUR 1
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на разрешения за използване на опростени процедури
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на разрешения за предоставяне на статут на „одобрен износител" по смисъла на правилата за произход към преференциалните договорености с трети страни
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Извършване по искане на заинтересованите лица на митнически контрол извън определеното работно време и/или извън митническото учреждение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Предоставяне на обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Разглеждане и одобряване на заявления за прилагане на мерки за закрила на права върху интелектуалната собственост
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Извършване на проверки, измервания и товаро- разтоварни дейности по искане на заинтересовани лица
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на разрешение за предоставяне на статут на одобрен изпращач, като облекчена формалност при режим транзит
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на разрешение за предоставяне на статут на одобрен получател, като облекчена формалност при режим транзит
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на разрешение за предоставяне на статут на одобрен получател, при транспортиране на стоки под режим TИР
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на разрешение за прилагане на опростени процедури при превоз на стоки с железопътен транспорт или големи контейнери
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на разрешение за прилагане на опростени процедури при превоз на стоки по въздух
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на разрешение за прилагане на опростени процедури при превоз на стоки по море
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или складиране на акцизни стоки
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на удостоверение за освободен от акциз краен потребител
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Удостоверение за регистрация на независима малка пивоварна
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Удостоверение за регистрация за специализиран малък обект за дестилиране и на обект за винопроизводство на малък винопроизводител
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Удостоверение за регистрация на лица, които извършват дейности с въглища, кокс, природен газ и електрическа енергия
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Удостоверение за регистрация на данъчен представител на регистрирани лица за целите на ДДС в друга държава-членка, които въвеждат акцизни стоки на територията на страната
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Удостоверение за регистрация на регистриран получател
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Удостоверение за регистрация на регистриран изпращач
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Разрешение за търговия с тютюневи изделия
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Разрешение за временно регистриран получател
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Допускане за свободно обращение на лично имущество, принадлежащо на физически лица, които преместват обичайното си място на пребиваване от трета държава на територията на Р България
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Възстановяване или опрощаване на митни сборове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Българска акцизна централизирана информационна система
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

Условия за безмитен внос на лично употребявано имущество, внасяно от лица, които преместват обичайното си местопребиваване на митническата територия на България
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Изисквания към митническото оформяне на пощенските и куриерските пратки при поръчки на стоки по интернет
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

Издаване на разрешително за продажба на тютюневи изделия
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Координатна информация за митническите учреждения на територията на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-13

Нови моменти при движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Временен внос на автомобили
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Въпроси и отговори по митническото законодателство – 1/2009
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Въпроси и отговори по митническото законодателство – 2/2009
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Въпроси и отговори по митническото законодателство – 3/2009
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Въпроси и отговори по митническото законодателство – 4/2009
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Координатна информация за митническите учреждения на територията на Република България
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Европейският митнически съюз отбеляза 40 години от своето основаване
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Безмитен внос на лично имущество, внасяно от лица, които преместват обичайното си местопребиваване на територията на РБългария
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Въпроси и отговори по митническото законодателство - 1/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Въпроси и отговори по митническото законодателство - 2/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Въпроси и отговори по митническото законодателство - 3/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Въпроси и отговори по митническото законодателство - 4/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Въпроси и отговори по митническото законодателство - 5/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Въпроси и отговори по митническото законодателство - 6/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Въпроси и отговори по митническото законодателство - 7/2007
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Промени в митата, продиктувани от членството на България в Европейския съюз
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: Агенция "Митници"
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>