Автори / източници
Венцислав Георгиев

Намерен 1 документ

Анализ на правното състояние, изготвян за целите на приватизационния процес - същност, нормативна уредба, изисквания
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Венцислав Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26