Автори / източници
НИПА

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

10 години дейност на Националния институт за помирение и арбитраж
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НИПА
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

НИПА ­ възможност за усъвършенстване на социалния диалог чрез доброволно уреждане на колективни трудови спорове
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НИПА
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Социални партньори в три области се включиха в механизъм за ранно информиране на НИПА за възникващи колективни трудови спорове
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НИПА
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Писмо № 80/135 от 09.11.2005 г. на НИПА
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НИПА
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Писмо № 80/148 от 06.12.2005 г. на НИПА
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НИПА
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Писмо № 9105/10 от 29.10.2004 г. на НИПА
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НИПА
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Писмо № 9105/20 от 22.11.2004 г. на НИПА
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НИПА
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Правила за осъществяване на посредничество и арбитраж за уреждане на колективни трудови спорове от Националния институт за помирение и арбитраж (НИПА)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Посредници и арбитри към Националния институт за помирение и арбитраж
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МТСП
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Примерни образци за документи, необходими по посредничество и арбитраж
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: НИПА
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26