Автори / източници
Веска Тодорова

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Нови правила за произход на стоките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Облагане по ЗОДФЛ на доходите на лицата, упражняващи частна медицинска практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2000-05-01

Промени в протоколите за произход към споразуменията за свободна търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Дължими мита за стоки, внасяни от развиващите се страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Случаи, в които се изисква заплащане на мита при износ на български стоки за страни, с коитоБългария е сключила Споразумения за свободна търговия.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Правила за произход на стоките, обект на търговия по сключените преференциални споразумения между България и страните от ЕС, ЕАСТ, Чехия, Словакия и Словения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01