Автори / източници
Михаела Тодорова

Намерени 72 документа
подредени по дата на публикуване

Как ще се преизчислят пенсиите, свързани с трудова дейност, от 1 октомври 2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Как ще се преизчислят пенсиите, свързани с трудова дейност, от 1 октомври 2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Промените в Кодекса за социално осигуряване, свързани с фазата на изплащане на пенсиите от втория стълб и правата на осигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Промените в Кодекса за социално осигуряване, свързани с фазата на изплащане на пенсиите от втория стълб и правата на осигурените лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Преглед на последните промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Преглед на последните промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Какъв е редът за получаване на новата месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

С промените в Закона за семейни помощи за деца се въвежда нова помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Прекратяване на членствено правоотношение в сдружение с нестопанска цел поради отпадане вследствие невнасяне на дължим годишен членски внос
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

Приети са важни промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, свързани с изплащането на помощи за деца с трайни увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Правото на обезщетение може да се запази частично при неползване или прекъсване на отпуска за бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

Недостатъци (пороци) при провеждане на общо събрание на юридическо лице с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Допустимо ли е да възникне изборно трудово правоотношение при избор на председател на сдружение с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Право на помощ при раждане от майка-студентка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Промените в Закона за социално подпомагане от 29.01.2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Промени в областта на целевото подпомагане за отопление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Промени в сферата на целевото подпомагане за отопление, в сила от 1 ноември 2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Отново промени в областта на социалното подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Нови решения в сферата на социалното подпомагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Ред за получаване на целева помощ за отопление с твърдо гориво за сезон 2012-2013 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

Промени в правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Промени в правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

Условия за достъп до целеви помощи за отопление за отоплителен сезон 2010-2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Право на месечна добавка за социална интеграция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Условия и ред за получаване на месечна социална помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Условия и ред за получаване на месечни помощи за деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Ред и условия за трудоустрояване на работник или служител с трайно намалена работоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Възстановяване на работа при незаконно уволнение и право на изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Преустановяване ползването на отпуск поради временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Преустановяване ползването на отпуск поради временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

По време на отпуск поради бременност и раждане не се ползва отпуск поради временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

По време на отпуск поради бременност и раждане не се ползва отпуск поради временна неработоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Ползване на отпуск поради временна неработоспособност, непосредствено след отпуск за гледане на малко дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Ползване на отпуск поради временна неработоспособност, непосредствено след отпуск за гледане на малко дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Обезщетение за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Обезщетение за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

Още за ползването на отпуска за бременност и раждане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Неплатен отпуск и обезщетение за гледане на болно дете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Пенсиониране на кадровите военнослужещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Пенсиониране на кадровите военнослужещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Право на закупуване на осигурителен стаж имат само лица, навършили изискващата се възраст за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Право на закупуване на осигурителен стаж имат само лица, навършили изискващата се възраст за пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Обезщетение по чл. 164, ал. 5 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Пенсиониране на мъжете по общия ред на КСО и възможности и за закупуване на осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Пенсиониране на мъжете по общия ред на КСО и възможности и за закупуване на осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Срок на отпускане на инвалидна пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Срок на отпускане на инвалидна пенсия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Новото при пенсионирането на миньорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Новото при пенсионирането на миньорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Пенсиониране при условията на втора категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Пенсиониране при условията на втора категория труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Личната пенсия за осигурителен стаж и възраст изключва пенсията за инвалидност поради общо заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Личната пенсия за осигурителен стаж и възраст изключва пенсията за инвалидност поради общо заболяване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Необходими документи при отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Необходими документи при отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Пенсиониране на учителите по § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Пенсиониране на учителите по § 5, ал. 4 от ПЗР на КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Пенсиониране на военнослужещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Пенсиониране на военнослужещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Дата на отпускане на пенсия за инвалидност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Дата на отпускане на пенсия за инвалидност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Отпускане на пенсия за инвалидност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Отпускане на пенсия за инвалидност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Максималният размер на пенсиите ­ нов начин за неговото изчисляване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Максималният размер на пенсиите ­ нов начин за неговото изчисляване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Новото в правната уредба при пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Новото в правната уредба при пенсиониране на учителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Наследствена пенсия ­ ред и условия за получаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Наследствена пенсия ­ ред и условия за получаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Командироване на работници в страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25