Автори / източници
Аглика Адамова

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Проблеми на обезпечителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Спор за материално право по смисъла на чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

За ползването на съсобствена вещ от един от съсобствениците. Проблеми и тяхното разрешаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Етажна собственост. Проблеми от съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

За вещните права върху помещенията за абонатни станции в сградите под режим на етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Подобрения в чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Защита на вещните права установителен иск, негаторен иск, иск за определяне на граници, други искове
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Правен режим на постройките при прехвърляне на правото на собственост върху дворното място, в което са построени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Защита на вещните права чрез иска по чл. 108 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аглика Адамова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13