Автори / източници
Емилия Манолова

Намерен 1 документ

Мерки за регулиране на пазара, вноса и износа на зърнени култури в ЕС и РБългария
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Манолова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13