Автори / източници
Михаил Коджабашев

Намерени 62 документа
подредени по дата на публикуване

Нелоялната конкуренция - обхват на приложение - По-нова практика на комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Съдебен контрол на административните решения по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Полезният модел - заличаване на регистрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Нелоялна конкуренция ­ увреждане доброто име на конкурента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Полезният модел ­ искова защита при нарушения на изключителното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Практика на КЗК при използване на чужда фирма, марка или отличителен знак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Нелоялна конкуренция Използване на чужда фирма, марка или отличителен знак
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Полезният модел – принудителни лицензии за упражняване на права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Практика на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд по приложението на чл. 33, ал. 1 ЗЗК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Полезният модел ­ съдържание и упражняване на изключителното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Установяване на нарушенията, налагане на наказанията, обжалване по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Административнонаказателна отговорност по Закона за авторското право и сродните му права – нарушения и наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Полезният модел - регистрация в Патентното ведомство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Полезният модел - обект на правна закрила, критерии за оценка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Нелоялна конкуренция ­ имитация на предприятието и стоките на конкурента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Обезпечения и информация в исковата защита по Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Нелоялна конкуренция - Добавки към продавани стоки и предлагани услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Искове за защита при нарушения по Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Промени в практиката на КЗК относно обещанията за награди към продавани стоки или услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Иск за обезщетение по Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Административнонаказателна отговорност по Закона за марките и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Нелоялно привличане на клиенти - откритост при продажбите на изплащане и продажби на необосновано ниски цени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Нелоялна конкуренция ­ прекратяване или нарушаване на сключени договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Нелоялно привличане на клиенти ­ принуда при продажба или покупка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Договор за публикуване в периодично издание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Договори за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Използване на авторско произведение - издателски договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Използване на авторско произведение ­ възпроизвеждане и разпространение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Нелоялна конкуренция чрез увреждане доброто име на конкурента
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Съдебен контрол на решенията на Патентното ведомство по заявките за изобретения и полезни модели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Установяване на нарушенията и санкции по Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Авторски правомощия и нарушения по Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Приоритет на заявката за патент за изобретение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Общинските органи - субекти на задължения по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Обекти на авторското право ­ разграничителни критерии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Заявените открития ­ защита като авторски произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Временна закрила на заявено изобретение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Изобретателската стъпка ­ признак на патентоспособното изобретение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Новите художествени опаковки ­ авторскоправна защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Отказ за регистрация на марка ­ относителни основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Наследяване на авторското право по Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Отказ за регистрация на марка ­ абсолютни основания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Отношението марка ­ фирмено наименование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Закрила на производствената и търговската тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Нормативното понятие "промишлен дизайн"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Стари и нови възможности в исковата защита на авторските права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Нелоялно привличане на клиенти - прекратяване или нарушаване на сключени договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Граничният контрол в защита на интелектуалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Заблуждаващо предлагане на стоки и услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Понятието "общоизвестна марка" по Закона за марките и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Отговорности при заблуждаващо предлагане на стоките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Права и задължения при издаване на авторско произведение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Нелоялна конкуренция - непозволена сравнителна реклама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Авторски права при публикация в периодично издание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Комисия за защита на конкуренцията - състав, правомощия, образуване на производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Комисия за защита на конкуренцията - състав, правомощия, образуване на производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Защита срещу нарушение на патент за изобретение(продължение)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Защита срещу нарушение на патант за изобретение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Права основани на патент за изобретение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Право на заявяване и право на патент за изобретение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Подвеждаща реклама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Позволена и непозволена сравнителна реклама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01