Автори / източници
Андрей Михайлов

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Роля и функции на инвестиционния посредник в светлината на противодействието на изпирането на пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-14

Промените в антитръстовото законодателство, практиката на Комисията за защита на конкуренцията и въздействието им върху търговските дружества в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Опазване на класифицираната информация в Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Принудително събиране на доказателства по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Михайлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01