Автори / източници
Димитър Димитров

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Анализ и оценка на работата на комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Нормативни изисквания към козметичните продукти при предлагането им на пазара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Изискванията на европейското законодателство за внос на натурални минерални води в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Превантивни стратегии на Инспекцията по труда в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Нови подходи за превантивен контрол към малките и средните предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01