Автори / източници
Камен Горанов

Намерен 1 документ

Основни положения на наредбата, регулираща обосноваването на цената на акциите на публично дружество при търгово предлагане, преобразуване и договор за съвместно предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камен Горанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04