Автори / източници
Марин Божков

Намерени 37 документа
подредени по дата на публикуване

Допълненията в Наредбата за условията и реда за организиране и провеждане на централизираните публични търгове за продажба на акции ­ собственост на държавата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Измененията в Закона за сделките с компенсаторни инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Участие в централизирани публични търгове за продажба на акции
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Вписвания и проверки на вписванията в централния регистър на компенсаторните инструменти
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Системата за търговия с компенсаторни записи досега и според новия Закон за сделките с компенсаторни инструменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Следприватизационният контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Някои неудачни решения в правния режим на поименните компенсационни бонове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01

Приватизация на търговски дружества при наличието на съществени пречки и усложнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Масовата приватизация на прага на заключителната фаза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Понятието за публично дружество в българското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2001-07-01

Промените в ЗОСОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Регистрите на компенсаторни записи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Използване на компесационните права в масовата приватизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Измененията в нормативните актове, регламентиращи участието в централизираните публични търгове по глава VIII от ЗППДОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Участие на чуждестранни юридически лица в централизираните публични търгове за продажба на акции по глава VIII от ЗППДОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Някои новости в изискванията към дейността на инвестиционните посредници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Измененията в Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Правна същност на компенсаторните записи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Три въпроса относно ликвидацията на държавни предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1999-12-01

Правна същност на компенсаторните записи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

"Прекратяване на юридическото лице" след приватизацията на обособени части от него или на търговското предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Концесионните правоотношения в хода на приватизационната процедура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Коментар на Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Ролята на приватизационните посредници при приватизацията на държавните и общинските предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Правното положение на големите пакети от акции, собственост на инвестиционните посредници, съобразно изискванията на Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници /НКАЛИП/
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Някои особености в българската система за търговия с ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Манипулации при емитирането на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Договорът за наем на ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Пазарните манипулации в търговията с ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Договорът за управление на индивидуален портфейл от ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Договорът за управление на индивидуален портфеил от ценни книжа.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Анализът на правното състояние на предприятието или обособената част
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Анализът на правното състояние на предприятието или обособената част
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Анализът на правното състояние на предприятието или обособената част
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Анализът на правното състояние на предприятието или обособената част
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Анализът на правното състояние на предприятието или обособената част
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Нотариалните действия в приватизацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марин Божков
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01