Автори / източници
Валентина Рименова

Намерени 30 документа
подредени по дата на публикуване

Определяне на регулативните стандарти за първична и специализирана извънболнична помощ за юни ­ август 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Определяне на регулативните стандарти за първична и специализирана извънболнична помощ за юни ­ август 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Промени в закона за здравното осигуряване за заплащане на здравноосигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Промени в закона за здравното осигуряване за заплащане на здравноосигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Условия и ред за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Условия и ред за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Заплащане на здравноосигурителни вноски от лица в неплатен отпуск за минал период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Заплащане на здравноосигурителни вноски от лица в неплатен отпуск за минал период
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Позитивен лекарствен списък. Принципи и методи за реимбурсиране на лекарствени средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Позитивен лекарствен списък. Принципи и методи за реимбурсиране на лекарствени средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Нов ред за достъп на здравноосигурени лица до лечебни заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Нов ред за достъп на здравноосигурени лица до лечебни заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Избор на общопрактикуващ лекар първоначален, временен, служебен, смяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Избор на общопрактикуващ лекар първоначален, временен, служебен, смяна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Експертиза за предписване на скъпоструващи лекарствени продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Експертиза за предписване на скъпоструващи лекарствени продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Дейност на лечебните заведения за извънболнична помощ във връзка с експертиза на работоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Дейност на лечебните заведения за извънболнична помощ във връзка с експертиза на работоспособността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Оказване на болнична помощ на здравноосигурени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Оказване на болнична помощ на здравноосигурени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Прилагане на чл. 109 от Закона за здравното осигуряване спрямо лицата, кандидатстващи за лекарствени средства, платени от НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Прилагане на чл. 109 от Закона за здравното осигуряване спрямо лицата, кандидатстващи за лекарствени средства, платени от НЗОК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Диспансерно наблюдение на здравноосигурените лица от изпълнители на извънболнична медицинска помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Диспансерно наблюдение на здравноосигурените лица от изпълнители на извънболнична медицинска помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Медико-диагностични дейности, заплащани от националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Медико-диагностични дейности, заплащани от националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Кога се дължи потребителска такса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Кога се дължи потребителска такса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Здравно осигуряване при работа по граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Здравно осигуряване при работа по граждански договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Рименова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04