Автори / източници
Златина Петрова

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Нова правна уредба на метрологичния контрол на средствата за измерване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Нови изисквания към тахографите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04