Автори / източници
Димитър Танев

Намерени 30 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар по ГПК - Охранителни производства - Глава петдесет и четвърта - Нотариални производства - чл. 569-594 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Коментар по ГПК - Охранителни производства - Глава петдесет и четвърта - Нотариални производства - чл. 569-594 ГПК - 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-03

Закон за наследството. Научноприложен коментар - Наследство по завещание - Практически проблеми на завещанието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

Кантора нотариус: Казус от практиката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Ипотека върху бъдеща вещ или възможно ли е скрито учредяване на ипотека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Непрекъснатостта на вписванията и правната сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

Коментар по ГПК - Охранителни производства - Глава петдесет и четвърта - Нотариални производства - чл. 569 - 594
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Коментар по ГПК - Охранителни производства - Глава петдесет и четвърта - Нотариални производства - чл. 569 - 594
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Предопределено ли е съдържанието на пълномощно за разпореждане с недвижими имоти от нормите на ЗЗД?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

Измененията в Правилника за вписванията - начало на процеса по създаване на имотния регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Относно едновременното удостоверяване на подпис и съдържание на документ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

Особен залог на част от търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Обратната теза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

За точността на кадастралната карта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Относно предопределеното съдържание на договора по чл. 15 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Становища относно вписване на залог на търговско предприятие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

За съдбата на писмените справки по чл. 44 от Правилника за вписванията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

Проблеми на правоприлагането, касаещи правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Подпокривното пространство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Правен режим на паркоместата - Визия за промени - Паркомястото - личен сервитут
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Нотариус не може да връчи покана, ако на адреса няма никой
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

Общината "връща" имот в изрично установени от закона случаи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Случаи на разпореждане с идеална част от урегулиран поземлен имот - 1/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Случаи на разпореждане с идеална част от урегулиран поземлен имот - 2/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Кадастърът и правната сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Системата за вписване на актове относно недвижими имоти в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Договори с реални части от урегулирани имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Реални части от урегулиран поземлен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Договори с отложено прехвърляне на правото на собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Реални части от урегулиран поземлен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Танев
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04