Автори / източници
Манчо Манев

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Участие на техническия експерт при установяване правилното прилагане на чл. 36 ЗУТ (чл. 100 ППЗТСУ) за намалени сервитутни разстояния
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Делба на жилищна сграда с предвидено според подробния устройствен план надстрояване и пристрояване на сградата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Участието на техническия експерт при съставяне на предложението на съда за разделяне на жилища (чл. 203 ЗУТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Ролята на техническия експерт в съдебния процес за установяване нарушенията при одобряване на устройствените планове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Техническият експерт при съдебната делба на жилища в сгради с режим на етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Техническият експерт при съдебната делба на жилищни и други сгради
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Техническият експерт при съдебната делба за ползване на дворни места - урегулирани и неурегулирани поземлени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Техническият експерт при съдебната делба на неурегулирани поземлени имоти. Частни случаи при съдебна делба на урегулирани поземлени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Техническият експерт при съдебната делба на урегулирани поземлени имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Техническият експерт при съдебната делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

За ролята на вещото лице в правораздаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Манчо Манев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03