Автори / източници
Здравка Вълева

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Проблеми при позоваване на стандарти в нормативни актове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Услугите, предоставяни от Българския институт по стандартизация, се заплащат по тарифа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Как да си купим стандарт в България?
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Елина Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01