Автори / източници
МРРБ

Намерени 26 документа
подредени по дата на публикуване

Координатна информация за Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Координатна информация за Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Координатна информация за Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-28

Координатна информация за Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

Указание № 90-04-1316 от 14.11.2003 г. на МРРБ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Становище № 70-00-1171, 1173 от 29.10.2003 г. на МРРБ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Писмо № 90-04-990 от 05.08.2003 г. на МРРБ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Заповед № РД-02-14-352 от 14.07.2003 г. на МРРБ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Писмо № 26-00-225 от 29.07.2003 г. на МРРБ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Писмо № 26-00-232 от 31.07.2003 г. на МРРБ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Координатна информация за Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Писмо № 90-05-1828 от 20.11.2002 г. на МРРБ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Писмо № V8-2508 от 01.11.2002 г. на МРРБ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Заповед № 451 от 21.6.2001 г. на МРРБ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо във връзка с §30 от Заключителните разпоредби на ЗУТ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо във връзка с Наредба № 01/5 за правила и нормативи за устройство на територията
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо относно приложението на ЗУТ иподзаконовата нормативна уредба към него
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Издатините на сградите по Наредба № 01/5 за правила и нормативи по устройство на територията (обн., ДВ01251), наричана за краткост по-нататък Наредба №01/5
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо във връзка прилагането на чл.16 от Закона за устройство на територията
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо относно прилагането на чл.чл.58-60 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо относно прилагане разпоредбата на §8, ал.1 от Преходни разпоредби на Закона за устройство на територията
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо относно прилагане разпоредбите на Закона за устройство на територията
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо № 90-04-427 от 02.04.2001 г. МРРБ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо № 90-04-456 от 10.04.2001 г. на МРРБ
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо № 66-00-14 от 25.01.2001 г. на МРРБ
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Координатна информация за Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: МРРБ
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01