Автори / източници
ДНСК

Намерени 64 документа
подредени по дата на публикуване

Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл. 167, ал. 2 ЗУТ/2003
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

Административни услуги - Издаване на разрешение за ползване на завършени строежи (чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Административни услуги - Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, вписване на промени в съдържанието и продължаване на срока на изд
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Административни услуги - Издаване на удостоверение на юридически лица и еднолични търговци за извършени нарушения по Закона за устройство на територията (§1., т.2, „в“ от Допълнителните разпоредби на Закона за администрацията)
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Въпроси и отговори по ЗУТ и нормативните актове по прилагането му
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Списък на Съвет на председателите на регионални палати
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

Списък на Съвет на председателите на регионални палати
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-24

Регистър на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти съгл. Наредба № 10/2001
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-13

Списък на членовете на Съвета на председателите на регионални палати
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-13

Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл. 167, ал. 2 ЗУТ/2003
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

Списък на членовете на Съвета на председателите на регионални палати
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Регистър на лицата, упражняващи строителен надзор съгл. Наредба №9/2001, чл. 4, вписани в публичния регистър при Дирекцията за национален стротелен контрол
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

Регистър на лицата, упражняващи строителен надзор съгл. Наредба № 9/2001, чл. 5
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

Регистър на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството съгл. Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл. 167, ал. 2 ЗУТ/2003
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл. 167, ал. 2 ЗУТ/2003
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

Въпроси и отговори относно въвеждане на строежи в експлоатация - 1/2005
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Въпроси и отговори относно въвеждане на строежи в експлоатация - 2/2005
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Въпроси и отговори относно въвеждане на строежи в експлоатация - 3/2005
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Въпроси и отговори относно въвеждане на строежи в експлоатация - 4/2005
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Въпроси и отговори относно въвеждане на строежи в експлоатация - 5/2005
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Въпроси и отговори относно въвеждане на строежи в експлоатация - 6/2005
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Въпроси и отговори относно въвеждане на строежи в експлоатация - 7/2005
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Регистър на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството съгл. Правилника за оправомощаването, функциите и задълженията на лицата, упражняващи независим строителен надзор в проектирането и строителството
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

Регистър на лицата, упражняващи строителен надзор съгл. Наредба № 9/2001, чл. 5
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

Регистър на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти съгл. Наредба № 10/2001
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

Регистър на лицата, извършващи дейността консултант съгл. чл. 167, ал. 2 ЗУТ/2003
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

Списък на членовете на Съвета на председателите на регионални палати
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

Регистър на лицата, упражняващи строителен надзор съгл. Наредба №9/2001, чл. 4, вписани в публичния регистър при Дирекцията за национален стротелен контрол
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

Списък на банковите сметки на Дирекцията за национален строителен контрол и регионалните дирекции за национален строителен контрол, където могат да бъдат внасяни таксите за разрешение за ползване
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-11

Списък на банковите сметки на Дирекцията за национален строителен контрол и регионалните дирекции за национален строителен контрол, където могат да бъдат внасяни таксите за разрешение за ползване
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-30

Писмо № ІV-2973-05-903 от 09.10.2003 г. на ДНСК
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Писмо № V-2548-05-474 от 12.09.2003г. на ДНСК
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Писмо № V 2499 – 05 – 142 от 22.08.2003г. на ДНСК
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Заповед № 725 от 15.08.2003 г.на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Регистър на лицата, упражняващи строителен надзор съгл. Наредба №9/2001, чл. 4, вписани в публичния регистър при Дирекцията за национален стротелен контрол
Тип на документа: фактологическа информация
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Писмо № V 2477 – 04 – 955 от 15.08.2003г. на ДНСК
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Заповед № 673 от 28.07.2003г. на ДНСК
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Заповед № 632 от 08.07.2003 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Заповед № 642 от 11.07.2003 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Заявление за достъп до обществена информация
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Писмо № ІV 1193 – 02 – 325 от 16.04.2003г. на ДНСК
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Писмо № ІV 1193 – 02 – 325 от 16.04.2003 г. на ДНСК
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Заповед № 525 от 05.06.2003 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Заповед № 310/24.03.2003 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Заповед № 555/12.07.2002 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Заповед № 311/24.03.2003 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Заповед № 554/12.07.2002 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Заповед № 469/28.06.2001 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Писмо № І-3622–07–150 от 17.12.2002 г. на ДНСК
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Писмо № ІV-1053–02–982 от 14.05.2002 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Писмо № II-2017-08-447 от 24.10.2001 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо № IV-1191-04-058 от 07.06.2001 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо № I-1307-04-363 от 21.06.2001 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо № IV-1547-06-371 от 09.08.2001 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо № II-2034-08-500 от 25.10.2001 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо № II-2035-08-501 от 25.10.2001 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо № IV-2131-08-870 от 05.11.2001 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо № IV-2313-04-330 от 26.07.2002 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо № IV-259-01-190 от 06.02.2001 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо № ІV-2805-06-048 от 30.10.2002 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо № ІV-3424-06-042 от 30.10.2002 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Писмо № I-918-02-135 от 04.04.2002 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Заповед № 468 от 28.6.2001 г. на ДНСК
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: ДНСК
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01