Автори / източници
Емилия Иванова

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

За отглеждането на дете какъв отпуск се ползва
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-03-01

Как трябва да се осигурявам?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Имам ли право на парично обезщетение?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2000-06-01

Удръжките от заплатата могат да се оспорят
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Осигуряване на работещ пенсионер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Определяне на обезщетение за нетрудоспособност при смяна на правоотношението за полаган труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Някои случаи от осигурителната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Отделни случаи по краткосрочното осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Осигуряване на лицата, работещи по договори за управление и контрол в еднолични търговски дружества с държавно имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Иванова
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01