Автори / източници
Десислава Гуленова

Намерен 1 документ

Стандартизация в електронната книготърговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Гуленова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01