Автори / източници
Славка Радева

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Преглед на промените в Наредбата за работното време, почивките и отпуските
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

EURES услугите в общия спектър на услуги на Агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Славка Радева
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

Нови моменти в нормативната уредба и организацията на услугите по заетостта по закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Драгиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-02-01