Автори / източници
Николай Дунчев

Намерени 12 документа
подредени по дата на публикуване

Възстановяване на срокове по отношение на заявки за издаване на европейски патент
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Проблеми и въпроси при конфликти между фирмени наименования и между фирма и марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

Относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Необходимост от ново нормативно уреждане на режима на съдържанието и достъпа до досиетата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Практически аспекти на индустриалната собственост при стартиращ малък и среден бизнес и проекти за финансиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Вписвания в държавните регистри за обектите по индустриална собственост - същност, действие, защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Управление на индустриалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Тълкуване на термина агент и представител на притежателя на марката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Съдебна практика по чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО за установяване на недобросъвестност при заявяване на търговски марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Новите положения в Закона за марките и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Практически аспекти и защита при недобросъвестно заявяване на маркищ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Относно възстановяването на сроковете в административното производство по регистрация и поддържане на действието на обектите на индустриална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01