Автори / източници
Светла Димитрова

Намерени 33 документа
подредени по дата на публикуване

Кога е налице интерес от предявяването на установителен иск?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Дискусионни въпроси във връзка с процесуалните правила в производството по търговски спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

Производство по търговски спорове - преглед на приложимата уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Актуални въпроси относно правото на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

Доказателствата - “посредник” между фактите и правото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Производство за преюдициални заключения - Сътрудничество между Съда на Европейските общности и националните съдилища
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Връчване на съобщения и книжа в исковото, заповедното и изпълнителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Условия за допускане до касационно обжалване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Процесуални задължения и възможности на съда в началния етап на основното производство (чл. 125-140 ГПК)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Общинска собственост, предоставена от държавата със закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Как се определят границите между недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Втората фаза на съдебната делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Първата фаза на съдебната делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Недействителност на саморъчното завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Отношения между ползвателите на земеделски земи и техните собственици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Отклонения във връзка с иска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Възлагане на неподеляемо жилище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

Страните в исковия процес и тяхното положение при отклонения в развитието му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Относно страните в съдебната делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Установяване на давностното владение в нотариално и в съдебно производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Актуални въпроси по възстановяването на запазената част от наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

“Условна” собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Актуален ли е договорът за групов строеж?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Разпределение на реалното ползване между съсобственици (искът по чл. 32, ал. 2 ЗС)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Имуществени отношения между съпрузи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Имуществени спорове при грешки и непълноти в кадастралната основа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Правни проблеми на ЖСК. Коментар на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

Възникване на съсобственост. Ползване и управление на съсобствена вещ. Право на изкупуване по чл. 33 ЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Правото на строеж ­ коментар на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Боянов
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Ограничаване правото на ЖСК да определя членския си състав
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

Правомощия на съда, органите на полицията и кмета при защита на владението и ползването на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Вещноправни проблеми в облигационните отношения на строителния предприемач със собствениците на поземлени имоти и с възложителите по договори за строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Вещноправни аспекти на колизията между реституция по ЗВСОНИ и приватизация по отменения ЗППДОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01