Автори / източници
Мария Кирова

Намерени 37 документа
подредени по дата на публикуване

Отговорност на осигурителя при неправилно издадени документи за осигурителен стаж и осигурителен доход при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Отговорност на осигурителя при неправилно издадени документи за осигурителен стаж и осигурителен доход при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски при закупуване на осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Възстановяване на неоснователно внесени осигурителни вноски при закупуване на осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Определяне на пенсиите за трудова дейност и преизчисляване на техния размер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Определяне на пенсиите за трудова дейност и преизчисляване на техния размер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Изменения в Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Изменения в Кодекса за социално осигуряване, приети със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 19/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 20/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 21/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 21/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 20/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 19/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 17/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 18/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 18/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 17/2004
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 8/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 9/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 10/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 9/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 8/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване - 10/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 4/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 5/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 6/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 7/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 5/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 4/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 6/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Въпроси и отговори по пенсионното осигуряване - 7/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Въпроси и отговори по пенсионно осигуряване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01