Автори / източници
Емил Евлогиев, д.е.с.

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Проверката на годишния финансов отчет на предприятието и отговорността на одитора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Евлогиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени операции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Евлогиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

Разработване на индивидуалния сметкоплан на предприятието и ползване на счетоводната информация за данъчни цели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Евлогиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Одиторската оценка за действащо предприятие и особености на годишния финансов отчет на предприятията, обявени в ликвидация или в несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Евлогиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Изисквания към публикуването на финансовите отчети на предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Евлогиев
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Проверката на годишния финансов отчет на предприятието и отговорността на одитора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Евлогиев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Анализ на вземания и задължения ­ предпоставка за вярно и честно представяне в ГФО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Евлогиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Уредбата за бизнескомбинациите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Евлогиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01