Автори / източници
Нина Гевренова, доц. д-р

Намерен 1 документ

Съотношение между обещетенията по чл. 222, ал. 1 КТ и чл. 42, ал. 2 и 3 КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нина Гевренова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01