Автори / източници
Мария Пехливанова

Намерен 1 документ

Вписване на датата за прекратяване на трудовото правоотношение в трудовата книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Пехливанова
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01