Автори / източници
Димитър Кюмюрджиев

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Видове регионални помощи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Кюмюрджиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Регионалната държавна помощ ­ понятие, форми, допустимост и възможности за получаването й
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Кюмюрджиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Хармонизация на режима на държавните помощи с европейското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Кюмюрджиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Промени в правната рамка на противодействието срещу картелните споразумения и злоупотребите с монополно и господстващо положение на Европейския съюз новият Регламент № 1/2003 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Кюмюрджиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Проблеми за оценка на контрола при концентрация на стопанска дейност по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Кюмюрджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

Търговска политика и злоупотреба с господстващо положение ­ един интересен казус от практиката на Комисията за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Кюмюрджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Промените в ЗЗК ­ нова правна рамка на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Кюмюрджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Конгломератни концентрации според Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Кюмюрджиев
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01