Автори / източници
Чавдар Христов

Намерени 254 документа
подредени по дата на публикуване

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Деянията, насочени срещу правото на работниците и служителите да се сдружават в синдикални организации, вече са обявени за престъпления по Наказателния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

Кодексът на труда различава по форма и съдържание протокола от извършена проверка и предписанието, въз основа на констатации от извършена проверка от органите на инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

Възстановяване на длъжност в държавната администрация, произтичащо от съдебно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

Очаквани промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, свързани със сумираното отчитане на работното време и режимите „за дежурство“ и „на разположение“, уредени в КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

Каква е процедурата за изработка на нова Конституция и свикване на Велико Народно събрание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Договорът по чл. 114 КТ не е договор за допълнителен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Отпускът за синдикална дейност се дължи и изчислява в часове, а не в работни или календарни дни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

За правото на сдружаване и необходимостта от гарантирането му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

За правото на сдружаване на работниците и служителите - международни и национални правни измерения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Колективно трудово договаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

Новата Наредба за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

Изискването на съгласие от работника не означава деклариране на обстоятелства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Между длъжността "директор" на детска градина и публичната длъжност "общински съветник" има съвместимост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Наближава време за окончателна оценка на изпълнението на работещите в администрацията за 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

За правото на стачка на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Общото събрание и Събранието на пълномощниците по чл. 6 КТ поначало са постоянно действащи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Нарушения на дисциплината, дисциплинарна отговорност, наказания и изисквания за налагането им по Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

Последните промени в КТ относно критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Oценка на изпълнението на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

Прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа по назначаването срещу уговорено обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Относно прекъсването на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

Заплащане на извънредния труд на държавните служители в дните на официални празници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

Прекратяване на трудово правоотношение, възникнало чрез избор
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Прекратяване на трудовия договор от работодателя срещу уговорено обезщетение
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Прекратяване на трудовия договор от работника или служителя със и без предизвестие
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Прекратяване на трудов договор на общи основания
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Консултиране и информиране при масови уволнения
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на характеристика или препоръка
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Информиране на работниците и служителите при промяна на работодателя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Ограничена имуществена отговорност на работника или служителя
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Издаване на извлечение от ведомости за изплатени или неизплатени възнаграждения или обезщетения
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Изпращане на работа в предприятие ползвател, чрез трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Сключване на трудов договор за работа от разстояние
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Сключване на трудов договор за извършване на надомна работа
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Сключване на споразумение между работодателя и представителите на работниците и служителите по чл. 7а КТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Сигнализиране на инспекцията по труда при нарушаване правата на работниците и служителите по информиране и консултиране
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Самоорганизиране на представителите по чл. 7а от Kодекса на труда
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Възникване на фигурата на представителя по чл. 7а от Кодекса на труда
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

За правото на възражение на служителя срещу определената му оценка при атестирането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

Изпращане на работа в предприятие – ползвател чрез трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

Закрила при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Ползване на отпуск от държавните служители и възможности за прекъсване на отпуска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

Промените в Кодекса на труда относно трудовия договор за стажуване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

Правила за изплащане на обезщетения и възнаграждения съгласно Закона за държавния служител и Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

Как се подготвя и изменя длъжностната характеристика на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

Наближава време за окончателна оценка на изпълнението на работещите в администрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Служебната книжка - Същност, съдържание и съхранение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

Прекъсване ползването на платения годишен отпуск на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

Задължения на работодателя за предоставяне на информация и провеждане на консултации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

Работещите по трудови правоотношения в държавната администрация все повече се доближават до статута на държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Прекратяване на трудовия договор и възможни действия за защита срещу незаконно уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

Новата наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

За текстовете от Кодекса на труда, обявени за противоконституционни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

Стачката - Правна уредба и характеристики
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

Предложения за промени в Кодекса на труда, насочени към по-добро съчетаване на семейния с трудовия живот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

Обезщетение при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Деклариране на доходи и имоти от работещите в държавната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

Сключване на трудов договор за надомна или дистанционна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Време е за нов график за отпуските през 2012 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

Възможности за по-бързо събиране на дължимите вземания по трудово правоотношение, предоставяни от ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

Удължаване срока на трудовия договор по реда на Закона за висшето образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

За някои особености на преминаването от длъжност „главен асистент“ в „асистент“, съобразно Закона за развитието на академичния състав в Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

Държавните служители ползват отпуск за обучение по реда на Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

Оценката на главните секретари по реда за атестирането им крие някои особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Последните промени в режима на отпуските на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Режим на ползване на платените годишни отпуски от държавните служители след решението на Конституционния съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Поредни изменения в Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

Изменения в Закона за държавния служител, въведени с промените в Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Нови допълнения в закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

Органът по назначаването преценява самостоятелно дали и на какво основание да прекрати служебното правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

Промени в Закона за държавния служител във връзка с изпълнението на длъжност в институциите на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

Изгубената служебна книжка се замества от дубликат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

Обезщетението при прекратено служебно правоотношение поради придобито право на пенсия има различен размер, в зависимост от продължителността на работата в администрацията и прослуженото реално време като държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

Възможно ли е държавен служител да бъде командирован от друг орган по назначаването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

Натрупаните неползвани отпуски на държавните служители - Правен режим и проблеми, които чакат решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Държавните служители имат право на обезщетение при трудова злополука
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Синдикалните дейци ¬ държавни служители имат право на отпуск за осъществяване на синдикална дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

Прекъсване ползването на платения отпуск на държавен служител става само с негово съгласие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

Относно почивките, на които имат право държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

Времето, през което държавният служител е бил уволнен, но уволнението е признато за незаконно, се признава за служебен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

Ползване на платения годишен отпуск от държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

Представителното работно облекло на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Нови моменти при преназначаването на държавните служители в рамките на администрацията и определянето на ранг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Задължението за обучение следва да се осъществява в рамките на работното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

Бащите вече ще имат право на отпуск при раждане на дете, според промените в КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

На какви допълнителни възнаграждения имат право държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Дисциплинарните наказания “забележка” и “порицание”, и изискванията за налагането им
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Временната заетост - проблеми и предизвикателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Повишаването в държавна служба се осъществява чрез последователно преминаване в по-висок ранг или длъжност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

Ненормирано работно време съгласно Закона за държавния служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

Какво става с работниците, когато предприятието се даде под наем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Прекъсване ползването на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Държавният служител може да сключва различни облигационни договори, включително и да изпълнява задължения по такива договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

Още за промените в Закона за държавния служител - новата алинея трета в чл. 38а от закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

Ново законодателство - бързото производство според разпоредбите на новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Нови моменти в съдебните спорове по трудови дела съгласно разпоредбите на новия ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Отпуск за обучение на държавните служители се ползва съгласно Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

По още някои въпроси на Наредбата за длъжностните характеристики на държавните служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит може да се търси и по съдебен ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Заместник-кметът на общината или района се назначава по безсрочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>