Автори / източници
Петя Симеонова

Намерен 1 документ

Схема на общинска приватизация ­ според новоприетия Закон за приватизация и следприватизационен контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01