Автори / източници
Ирина Лилова

Намерени 13 документа
подредени по дата на публикуване

Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в производството на пара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Категоризиране на труда при пенсиониране на заетите в производството на пара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Превръщане на осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Превръщане на осигурителен стаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Превръщане на осигурителен стаж по реда на чл. 104, ал. 3 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Превръщане на осигурителен стаж по реда на чл. 104, ал. 3 КСО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

Права на наследниците по закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Права на наследниците по закона за политическа и гражданска реабилитация на репресираните лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

Зачитане на осигурителен стаж на членове на домакинството на член-кооператор в ТКЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Зачитане на осигурителен стаж на членове на домакинството на член-кооператор в ТКЗС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Право на добавка към пенсиите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Право на добавка към пенсиите по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Обхват на лицата, чиито осигурителен стаж се превръща по реда на чл. 104, ал. 3 КЗОО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ирина Лилова
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01