Автори / източници
Милка Иванова

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Понятието за институционален инвеститор и практиката на Комисията за финансов надзор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

За необходимостта от използването на електронен подпис при електронно банкиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

За възможността за възлагане на малка обществена поръчка на стойност до 10 хил. лв. по електронен път
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Алтернативни средства за разрешаване на спорове в електронната търговия. Процедура на ICANN
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Защита на потребителите при дистанционно сключване на договори чрез използване на Интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Разплащане с електронни пари. Правни проблеми, касаещи електронната търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01