Автори / източници
Красимира Димитрова

Намерен 1 документ

Проект “професионално обучение (квалификация и преквалификация) в северозападен и южен централен район за планиране”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01