Автори / източници
Надежда Ангелова

Намерени 19 документа
подредени по дата на публикуване

Платен отпуск за подготовка на дисертационен труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Задължение за разкриване и избягване на конфликт на интереси в държавната служба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Целеви средства за лечение на здравноосигурени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Сключване на договор за малка обществена поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Едностранно прекратяване на служебно правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Временно отстраняване от работа на държавен служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Обезщетение и обжалване на принудително отчуждаване по Закона за държавната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

Може ли земеделска земя да се използва за курортно и вилно строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Защита срещу нарушения на възложителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Още за правата на ползвателите по § 4а, ал. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

Някои ограничения за придобиване на право на собственост върху язовири и микроязовири
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Актуални въпроси във връзка с имуществените права на сдруженията за напояване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

Запор върху трудовото възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Обжалване на решението на тръжната комисия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Наследствените права на преживелия съпруг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

За правните възможности на ползвателите на земеделски земи по § 4 ЗСПЗЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Бившите собственици имат право на обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Удостоверение за ползване при въвеждане на обекта в експлоатация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Констативният нотариален акт установява, а не поражда права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Ангелова
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01