Автори / източници
Благовест Джурин

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Изисква ли се разрешение по чл. 40, т. 2 зсбт от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за извършване на сделки и борсово посредничество на чуждестранни стокови борси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Джурин
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Проблеми на изпълнението на обществени поръчки чрез сключване на сделка на стокова борса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Джурин
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Гарантиране на изпълнението на сделките, сключени на стокова борса, и граници на отговорността на стоковата борса при неизпълнението им ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Джурин
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Едностепенна или двустепенна е процедурата по издаване на разрешение за извършване на дейност като стокова борса и за организиране на стоково тържище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Джурин
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Принудителни административни мерки, налагани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата по чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗСБТ ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Джурин
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Кога се дължи държавната такса по Тарифата за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Джурин
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Продажбата на вещи и стоки чрез стокова борса по ГПК, ДПК и ЗОП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Джурин
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Прехвърляемо ли е разрешението за организиране на стоково тържище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Благовест Джурин
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01