Автори / източници
Владимир Вълков

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Ограничен ли е размерът на лихвата по договора за заем съгласно действащото право?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Задължението за законна лихва на застрахователя по договор за застраховка "Гражданска отговорност" при притежаване и използване на МПС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Лихвата за забава в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01