Автори / източници
Костадин Шкретов

Намерен 1 документ

Правен режим на вътрешния одит по Закона за държавния вътрешен финансов контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Шкретов
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01