Автори / източници
Росица Василева

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Коментар на проментите в Закона за корпоративното подоходно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Василева
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Споразумение за свободна търговия между Република България и Република Хърватия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росица Василева
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01