Автори / източници
Григор Григоров, д-р

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Действие на утвърдения план за стабилизация (чл. 791 от Търговския закон)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Производство по стабилизация на търговец - разглеждане и утвърждаване на плана за стабилизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Производство по стабилизация на търговец - последици от откриване на производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

Откриване на производство по стабилизация на търговец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

Производство по стабилизация на търговец - общи положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Едновременно увеличаване и намаляване на капитала на акционерно дружество (чл. 203 ТЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Григор Григоров
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01