Автори / източници
Мария Маркова, доц. д-р

Намерени 32 документа
подредени по дата на публикуване

Идентификацията на бизнес субектите - възможности, закрила чрез права на интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Нови моменти в правната регламентация за марките на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

Дизайнът на печатно издание като интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-26

Стратегия на Европейската комисия за защита и прилагане на правата на интелектуалната собственост в трети държави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-30

План за действие в десет стъпки на Европейската комисия за прилагане на правата на интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

Театърът в светлината на авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

10 години дизайн на Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

Нов Регламент № 608/ 2013 за защита на правата на интелектуална собственост в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

Мерки за защита на правата на интелектуална собственост в ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

Гражданскоправната защита за регистриран промишлен дизайн и съдебната практика в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

Дигиталната бизнес-идентификация на фирмата като интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

Промените в правната регламентация на промишления дизайн влизат в сила от 12 февруари 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

Ноу-хау като обект на интелектуална собственост на фирмата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

Интелектуалната собственост и връзката є с други клонове на правото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

Интелектуалната собственост като фактическа и правна реалност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

Академичната лекция като обект на авторско право и лекторът като носител на авторски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

Нови моменти в закрилата на промишления дизайн по реда на Хагската спогодба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Защита на промишления дизайн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Нарушения на права върху промишлен дизайн ­ същност и способи на защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

Дизайн на общността - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Дизайн на общността – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

Новата правна регламентация на промишления дизайн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

Новата правна регламентация на промишления дизайн като обект на индустриална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Новите положения в правната регламентация на промишления дизайн в РБългария
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Производните произведения като обект на авторско право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Сборните произведения и закрилата им като обект на авторско право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Произведенията на изобразителното и приложното изкуство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Дизайнът на общността ­ цели и основни положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Кукушев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Растителният сорт като обект на интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

Правна закрила и управленска стратегия за триизмерните дизайнерски решения ­ собственост на фирмата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2002-05-01

Софтуерът, неговата закрила и икономически следствия от пиратстването му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Правна регламентация на промишления дизайн в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Кукушев
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01